Skip to main content

News

Juniors U18 fineschan la sesiun sin plaz sis

Cun ina victoria ed ina terrada fineschan ils Juniors U18 lur sesiun sin plaz sis ella tabella.

L'auter onn vai vinavon per ina part dall'equipa sin plaz pign sco juniors A.

Rapport davart l'equipa da Junioras U21

La redacziun da Battaporta (RTR) ha priu la peda e purtretau nossa equipa da Junioras U21.

Di da club cun massa glieud

67 (!) commembers han priu part al di da club ier ed aschia procurau per in super di. La buna tscheina ell'ustria Sudada ei lu aunc stada il punct sigl i.

Engraziel fetg a tut ils participonts!

Finiziun dalla sesiun cun ina clara victoria

La dumengia vargada ha la davosa runda dalla sesiun 16/17 per ils umens dals Desertina Bulls giu liug el center da sport e cultura a Mustér. Sut in grond diember dad aspectaturs han ils giuvens da Mustér saviu demonstrar lur giug dad unihoc e saviu rimnar dus ulteriurs puncts cun ina clara victoria.

Damas sequalificheschan pil turnier da promoziun

Da cuort han las damas dils Desertina Bulls terminau lur sesiun d’unihoc ella 2. ligia sil secund plaz ed ein aschia sequalificadas pil turnier da promoziun ella 1. ligia. Quei suenter ina sesiun turbulenta e strentga, denton cun biars bials muments. Ina cuorta resumaziun.